(rubrik saknas)

Om man nu hyr sin lägenhet, varför måste man bete sig som en gris då? Det slängs reklam i portuppgången, folk kan inte sortera sopor, det slängs plast bland kartong och vise versa.

Är folk så grisiga hemma också? Okej, var det hemma då, men låt gemensamma utrymmen vara rena. Och tänk på att soprummen faktiskt är en arbetsplats för dem som hämtar våra sopor.

Bara för att man hyr en lägenhet betyder inte det att vi, dina grannar ska ta hand om skiten efter dig.

Bete dig som folk.

Trött granne