(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Ta upp efter kossorna” den 19 november:

För att du ska slippa kospillning, promenera på gångvägarna i kommunen i stället. Ditt inlägg är väl ett skämt eller vad? Det är trevligt med kor som betar, och håller landskapet öppet och dessutom gödslar marken.

Djur och naturvän