(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”God insyn i friskolorna” den 26 november:

Folkpartiets ordförande i Täbys barn- och grundskolenämnd, Eva Wittbom, tar till rena bröst­tonerna i en insändare. Där anklagar hon mig för att vara både okunnig och att vilja föra tidningens läsare bakom ljuset. Detta är lite märkligt och förvånande, med hänvisning till vad som är fakta och vad jag faktiskt sagt.

Jag är inte alls felciterad när jag uttalar att jag tycker att Täby kommun ska använda sig av sin lagstadgade insynsrätt i friskolorna på ett bättre sätt än hittills, även om jag kan medge att det blivit något bättre sedan i våras. Men att – som Wittbom gör – hävda att insynbesöken i friskolorna i dag används aktivt är faktiskt lite väl magstarkt.

Under 2013 är det nämligen bara en enda fristående grundskola som fått ett insynsbesök från kommunen och innan dess har, mig veterligen, inga som helst insynsbesök gjorts.

Det är mycket möjligt att Eva Wittbom och den styrande Alliansen anser att detta är tillräckligt aktivt? Och att de är nöjda och stolta över det? Vi socialdemokrater är det definitivt inte!

Conny Fogelström (S)

oppositionsråd i Täby