(rubrik saknas)

Angående insändaren ”Satsa på våra egna hemlösa istället” den 26 november:

Jag vill förtydliga att Gula Änglarna är en ideell förening som finns till för alla som behöver hjälp och stöd – hemlösa, fattigpensionärer och ungdomar oavsett var de kommer i från. Föreningen välkomnar insatser som staden och andra gör för de utsatta i vår stad. Vi har naturligtvis inga invändningar mot att staden anslår 3,5 miljoner till härbärget Vinternatt för hemlösa.

Gula Änglarna genom

Ethel Dahlman, grundare

och styrelseledamot