(rubrik saknas)

Vi har fått många reaktioner på vårt förslag om ett skidspår i Tanto/Drakenberg. De flesta positiva, men det har också funnits en del frågor och kritiska invändningar. Här är ett försök att bemöta dem.

Det kommer inte att fungera: Varför inte i alla fall pröva. Skidspår är något många Söderbor skulle uppskatta. Och spåret är garanterat borta till sommaren.

Andra parkbesökare trängs undan: Det får förstås inte ske. Här får vi vara noggranna. Vi tror dock att området i stort bara mår bra av fler besökare under vintern. Att det bidrar till att öka känslan av att det är vårt gemensamma vardagsrum.

Det kostar massa pengar: Vi ska alltid vara noga med hur vi använder våra gemensamma resurser. Att preparera spåret kostar naturligtvis pengar. Från denna kostnad ska vi dra besparing som de kortare snötransporterna (lägre utsläpp!) innebär. Sammantaget tro vi att kostnaden blir liten och att nyttan blir stor.

Anders Göransson, Socialdemokraterna Södermalm