(rubrik saknas)

Det är en skandal att bebygga Ulvsunda Slottspark! Jag kan inte förstå hur man kan få igenom bebyggelse där. Jag var en av dom få som skickade efter anbudshandlingar (av ren nyfikenhet)eftersom vi bor i anslutning till slottsparken.

Då ägdes slottet av landstinget och redan där är det ett stort problem att skattemedel säljs ut till privata intressenter. Det var alltså innan nuvarande ägare, men när jag går tillbaka och läser i dessa anbudshandlingar så står det att marken i Ulvsunda Slottspark får icke exploateras.

Kan någon förklara för mig vad detta betyder. Jag har dragit en egen slutsats, men jag kanske har fel och någon kanske kan förklara vad det betyder.

Kanske Stockholms stad kan ge mig en förklaring?

Eva Kjellkvist