(rubrik saknas)

SVAR på insändaren ”Täbys ledare missade chansen” den 17 september:

Jag håller med Cecilia Silfwerbrand om att Rickard Wolffs framträdande i Täby var inspirerande. Till stor glädje för Täbyborna har Parkteatern gästat vår kommun två år i rad. Det är ett av många tecken på att kulturen i Täby har flyttat fram positionerna.

Däremot har jag svårt att dela hennes frustration över att inte något kommunalråd eller kulturchefen hälsade välkomna. Jag var själv på plats och njöt i fulla drag men tror att den lysande artisten Rickard Wolff var kvällens viktigaste person. Att kommunens hårt arbetande kulturintendent i den allmänna stressen glömde att i sitt välkomnande presentera sig själv har i sammanhanget mindre betydelse.

Mats Hasselgren (FP) kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden