(rubrik saknas)

Det är i dagarna 100 år sedan Tynningö tillsammans med Rindö och några andra öar överfördes från Värmdö till Vaxholm. Detta skedde mot öbornas vilja.

Anledningen var att de militära förbanden i Vaxholm utökades och kom att omfatta kustartilleri KA 1 men också ett infanteriregemente I 26 samt ett ingenjörskompani Ing 1 V. Behovet var alltså stort att garnisonen kunde verka inom den egna kommunens gränser.

Nu har militären helt lämnat Vaxholm och Tynningö bör därför kunna återgå till sin historiska kommuntillhörighet. Kommunen satsar på Rindö som har färjetrafik till såväl Vaxholm som Värmdö men Tynningö ingår knappast i kommunens framtida planering.

Därför bör det vara lätt och logiskt att släppa Tynningö till Värmdö. Det är ju i Värmdö de flesta Tynningöbor gör sina inköp och har sina kontakter. Det är vår historiska tillhörighet som nu bör återskapas.

Leif Olehn Tynningöbo