(rubrik saknas)

Svar till insändaren Vi cyklister borde bidra mer” den 19 november:

Det är de med bil som borde betala betydligt mer. Som det är idag så är alla skattebetalare med och finansierar bilvägar, då det är kommunen (kommunalskatt) och i vissa fall staten (statlig skatt) som står för betalningen.

Många bilister verkar av någon anledning tro att de betalar ”vägskatt”, men någon sådan skatt finns inte. De enda skatter bilister betalar mer än andra är fordonsskatt samt bränsleskatt, men de är båda miljöskatter. Det vill säga de går till att kompensera de utsläpp som massbilismen genererar.

Dessutom så kräver kommunerna (de är tyvärr lagmässigt bundna till det) att en stor mängd parkeringar byggs vid varje nytt byggprojekt. Och dessa parkeringar är förstås inte gratis. I snitt kostar de varje boende mellan 300 och 500 kronor per månad, även om man inte har någon bil. Det vill säga de som inte har någon bil betalar varje år tusentals kronor i skatt för att de med bil ska ha vägar att köra på, och parkeringar att parkera på.

Så nej, cyklister bör inte betala mer. Tvärtom, de bör betala mindre och de med bil bör i stället bära sina egna kostnader!

Martin W