(rubrik saknas)

Ett varmt tack till all personal på Bromma sjukhus, avdelning 5 för en fantastisk vård och omsorg! Kram.

Inga (6:an 1)