(rubrik saknas)

Kommunen borde införa hämtning av trädgårdsavfall. Sita har den tjänsten i grannkommuner, till exempel Täby.

Utöver sin vanliga sophämtning kan man ha ett abonnemang för trädgårdskärl som hämtas varannan vecka under trädgårdssäsongen.

Ju fler som efterfrågar tjänsten desto större chans att de inför det!

Catharina