(rubrik saknas)

Folkpartiet och regeringen storsatsar på höjda lärarlöner. Duktiga lärare ska ha bra betalt!

Vi behöver öka möjligheterna för lärare att göra karriär och öka läraryrkets attraktionskraft. I Österåker har vi satsat extra på lärarlöner, regeringen fortsätter sin satsning på karriärtjänster.

Satsningen på karriärtjänster för lärare förstärks så att det från och med hösten 2014 skapas utrymme som sammanlagt motsvarar lönepåslag för cirka 15 000 förstelärartjänster, eller för Österåkers del ytterligare 30 stycken förstelärartjänster. I Öster­åker kan vi under nästa år utöka an­talet tjänster från dagens 12 till 42 tjänster.

Karriärstegsreformen innebär att skolhuvudmän som inrättar karriärtjänsterna förstelärare eller lektor ges möjlighet att söka statsbidrag för lönepåslag för dessa särskilt yrkesskickliga lärare, motsvarande 5 000 kronor (förstelärare) respektive 10 000 kronor (lektor) mer i månaden. Lärare ska kunna göra karriär!

Folkpartiet Liberalerna