(rubrik saknas)

Vi vill tacka Lasse som dök upp som en räddande ängel, när vi fällt träd på Kullavägen i Upplands Väsby. Med sina traktorkunskaper rensade han vägen på stammar och grenar. Det besparade oss flera timmars arbete.

Tack Lasse för din hedervärda insats!

Anders på Vallvägen