(rubrik saknas)

Det senaste året har buss 505 bytt körväg drygt fyra gånger, bland annat med hänsyn till bygget av Tvärbanan. Informationen har varit bedrövlig!

Bland det obegripliga är avstängningen av Sjövägen och därmed tre välplacerade hållplatser mellan Östervägen och Råstahem! Ny väg är Råsta strandvägväg via Arenan (som också anges i turlistorna). Men det finns ingen hållplats mellan Östervägen och Råstahem, en sträcka på drygt 2,2 kilometer!

Vid SL:s kundtjänst säger man omväxlande: ”Det är byggarbetsplats så man kan inte stanna” och ”ska tala med de ansvariga”.

Men inget händer! Varför väntade man inte med avstängningen av Sjövägen tills allt var klart vid Arenastaden? Man kör ju där vid evenemang på Arenan!

Även Råstahallen bör ha en hållplats för att underlätta för alla idrottsutövare, som nu tvingas släpa sina utrustningar lång väg sedan en närbelägen hållplats på Sjövägen tagits bort!

Förslag: Öppna Sjövägen med dess hållplats tills allt är klart med Råsta strandväg! Räcker det förresten inte att buss 502 kör denna väg?

Vidare: förbättra informationen hos SL:s kundtjänst! Jag har aldrig fått ett ordentligt svar, ofta bara floskler om att SL eftersträvar nöjda passagerare och löften om att återkomma med utförligare svar (kommer förstås aldrig).

Se också till att informationen når förarna som oförskyllt får klä skott för passagerarnas irritation.

Buss på SL!