(rubrik saknas)

Vi vill tacka Vällingby brandstation och speciellt brandmännen Daniel och Peder som tog emot oss pedagoger och barn. Besöket var väldigt uppskattat och intressant. Ni gör ett otroligt jobb för oss här ute i västerort!

Barn och pedagoger

från förskolan

Fykrlöverbackarna