(rubrik saknas)

Tunnelbanan som kunde knyta ihop Akalla och Hjulsta via Barkarby planeras nu att endast bli sträckan Akalla-Barkarby.

Att knyta ihop de blå tunnelbanorna innebär max två kilometer till, men vilka möjligheter. Tänk bara att välja färdriktning mot stan eller motsatt väg. Kapaciteten på t-banan ökar utan att turtätheten ökas.

Samtidigt blir det ett lyft för sambanden med pendeln och mellan södra och norra Järvafältet.

Äntligen har Moderaterna insett att t-banan har bättre kapacitet än spårvägen och att den inte längre ”är färdigbyggd”. Tack för att gröna kilen Järvafältet inte får en barriär i form av en spårväg med stängsel.

Men förbered Förbifart Stockholm för båda t-banekorsningarna innan det är för sent.

Lars Nordeman