(rubrik saknas)

Jag läser att Socialdemokraterna vill minska klasserna med upp till fem barn i varje klass. I Skälby finns cirka 30 klasser. En minskning med fem barn i varje klass ger 150 barn. Dessa får inte plats i Skälbys redan fulla skolor. Var ska den nya skolan byggas? Anna i Skälby