(rubrik saknas)

Vem är ansvarig för att återställa trottoaren på Storgatan mitt emot Huvudsta centrum? Det är avspärrat sedan husbygget för 1,5-2 år sedan.

Britt Piltto