(rubrik saknas)

Jag tycker att parkdrift­avdelningen i Huddinge kan få en ros med anledning att de har rensat bort gamla buskar och träd i flera av våra parker och vägar. Nu ser det ljusare och trevligare ut på många ställen!

En nöjd Milstensbo