(rubrik saknas)

I tre månaders tid har jag och min fru, försökt hitta information om det skolval vi ska göra för vårt barn. När vänner och bekanta i Stockholmsområdet fått information och blivit inbjudna till Öppet huskvällar har det varit knäpptyst från Solna stad.

I förra veckan kände vi oss ängsliga över att vi missat information då barnet går på en enskild förskola. Så jag mejlade barn och utbildningsförvaltningen, sökte på nätet på ”Välja skola” utan resultat och som ett sista försök sökte jag på ”öppet hus tider” på sökfunktionen på stadens hemsida. Då dyker det upp. Information och blankett kommer i mitten av januari.

Blanketten ska vara inlämnad 3 februari.

Och däremellan är det öppna hus i skolorna i stort sett alla vardagskvällar. Observera att detta är information som inte ligger under naturliga sökvägar på hemsidan. Den har inte heller gått ut till föräldrarna. Denna information hittar vi av en slump.

I en kommun som säger sig värna om föräldrarnas och elevernas valfrihet torde det vara god sed och allmänt hyfs att man får ordentlig tid på sig att utvärdera skolornas kvalitetsdokument, träffa ledningen för skolan man ska välja till sitt barn så att man känner att man efter förutsättningarna ändå har gjort ett övervägt val.

Det tycker uppenbarligen inte staden.

När man ska deklarera har man tre månader på sig. Kallelsen för att lista barnen hos tandvården kommer ett halvår i förväg. Jag kan fortsätta ganska länge om jag ska räkna upp vilka tidsramar andra myndigheter anser att medborgarna behöver för att kunna göra rätt eller ta bra beslut. Men när det handlar om ett beslut som avgör barnets första intryck i skolan går det tydligen att hasta igenom.

Jag är ingen pedagog men jag tror inte att barn mår speciellt bra av trial-and-error-verksamhet sina första skolår för att vi inte hann gör ett bra val. Och det kan inte komma som en överraskning för staden att ungar födda 2008 ska börja skolan i höst.

Martin Eliasson, pappa och

aktiv i Socialdemokraterna i Solna