(rubrik saknas)

Att vara hantverks- och konstnärsintresserad i Sundbyberg är ingen lätt sak. Vi som inte är etablerade har inte råd att hyra dyra lokaler och vi kan inte visa upp vår verksamhet. Jag har nu lämnat ett medborgarförslag till Sundbybergs kommun som nu har skickat ut ärendet på remiss. Var med och stöd förslaget om du vill att vår stad ska leva.

Ingrid