(rubrik saknas)

Sjöstaden kommer att bli en avskuren del av Upplands Väsby med risk för utanförskap och segregation. Miljön kommer att ta stryk och värdefull mark förloras oavsett miljövisioner eller vaga löften om reservat.

Mest oroande är de inte redovisade ekonomiska riskerna för Väsbys skattebetalare. Mycket talar för att pengar som skulle kunna bekosta bättre barnomsorg, högre kvalitet i skolorna eller utbyggd äldreomsorg för andra Väsbybor måste gå till ett skrytprojekt byggt på bidrag.

Alternativt måste kommunen sälja ut gemensamma tillgångar: Vems skola eller äldreboende kan stå på tur? I värsta fall måste Sjöstaden bekostas via skatten.

Alliansen måste sluta mörka detta och redovisa för Väsbyborna var pengarna ska tas ifrån. Kommer Sjöstaden att leda till en skattehöjning? Vi behöver veta detta inför folkomröstningen.

Redan i dag vet vi att hårt vinklade annonser i Dagens Nyheter har kostat lika mycket som en lärartjänst. Hur mycket mer pengar ska slösas bort på Väsbyalliansens prestigeprojekt innan folkomröstningen och valet kan sätta stopp för slöseriet?

Johan