(rubrik saknas)

I vår förening, Brf Söderbyhus 2 har vi en lekplats, byggd och bekostad av oss medlemmar. Vi svarar också för underhåll av denna med medlemsavgifterna. Tyvärr så är slitaget stort då den utnyttjas av kommunens förskolor i området. Styrelsen har försökt få bidrag från kommunen, men icke en krona! Så därför vädjar jag – som medlem och privatperson – till förskolorna : Använd de lekplatser som finns vid era skolor. Jag har ingen lust att betala för det slitage och den nedskräpning ni orsakar. Vi har ingen möjlighet att förbjuda er att vara på lekplatsen, men visa oss (och vår ekonomi!)lite hänsyn, tack!

Torbjörn, M119 i Söderby