(rubrik saknas)

Varje dag är det långa köer mellan Tullinge och Tumba på grund av ombyggnad av hållplatser och dylikt. Arbetena kommer att pågå fram till våren 2015.

Ett sätt att minska trafikstörningarna vore att öppna Åvägen för trafik igen.

Jag har läst någonstans att anledningen till stängningen var den dåliga vägen. Men en hel del vägar som är i sämre skick än Åvägen är fortfarande öppna. De är lappade och lagade och med hål här och där och har mycket trafik utan att stängas för genomfart.

Så det måste finnas en annan orsak till att Åvägen stängts av. Kanske att några politiker eller tjänstemän bor i området?

Är du less på att sitta i köerna varje dag? Skriv till Botkyrka kommun. Det har jag gjort.

Marjo Hopeakivi