(rubrik saknas)

Svar på insändarna ”Sopor samlas på trottoaren i Stocksund” den 17 december.

Eva, vi kan vara överens om att ingen vill ha sopor på trottoaren. Men vi har helt olika syn på vems fel det är. När jag såg det som lämnats/hamnat utanför behållarna var min första tanke inte att gnälla på kommunen, utan en undran över hur de tänker som dumpar (osorterat) skräp och lämnar krossat glas och annat på det sättet.

Det är knappast kommunens fel att vissa av oss är både lata och slarviga (även om det inte heller gör deras arbete lättare).

Och jag har inget emot placeringen av stationen, även om den skulle passa ännu bättre rakt över gatan där det inte är cykelbana, och därmed underlätta anläggandet av en parkeringsficka. Och i vilken sorts kommun menar du att det till skillnad från Danderyd är okej att promenera genom sopor?

Fredrik Jancke