ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Hej kommunledningskontoret! Ni skickade mig ett litet kort med posten, ni bad om hjälp med att tycke till om Edsbergs entré. Det är en formulering jag har lite bekymmer med, så nu hoppas jag att någon kan ta sig tid att förklara för en medborgare:

”… få ett trivsammare gaturum genom bland annat kompletterande bebyggelse.”

Är det bara jag, eller sätter ni ett likhetstecken mellan ”trivsammare gaturum” och kompletterande bebyggelse”? Jag ser inga som helst likheter nämligen. Däremot ser jag ett motsatsförhållande, för mig står kompletterande bebyggelse i motsats till trivsammare gaturum. Det blir, enligt mig, inte trivsammare bara för att man kompletterar (ett annat ord för bygga flera) bebyggelsen.

Jag ser med förväntan fram emot kommunledningskontorets svar!

Goldmember

ANNONS