(rubrik saknas)

Ett område stämplat som ”riksintresse” kan få ändrade gränser via länsstyrelsen. Stora delar av det som riksintresse skyddade området Östanå-Wira-Kulla har på så sätt förminskats, varför det för Österåkers kommun nu verkar vara fullt möjligt att exploatera dem, enligt långtgående planer. Vad är det då för mening med begreppet ”riksintresse”?

Dessutom har strandskyddslagen, som skulle skydda våra stränder från exploateringar intill vatten, luckrats upp och varje kommun får själv bestämma om där ska få byggas. Detta kan betyda att av Österåkers kommun efterlängtade bostäder byggs längs vattnet i trakten Östanå och att det ömtåliga området kring barockparken framför slottet blir exploaterat.

Ingen tycks kämpa för att rädda Östanå – Roslagens pärla!

Majbritt Faith – Ell