(rubrik saknas)

Vill tacka den kvinna som hjälpte mig då jag råkade ut för en liten olycka den 25 oktober i allébacken i Huvudsta.

Calle i backen

Jag vill prisa personalen på Polhemsgårdens pensionat för att de visar sådan respekt för de boende. De är alltid rena och fräscha när man kommer på besök. De boende får nybakat fikabröd varje dag, har sina egna tider, kan sova ut om man är extra trött en morgon. Ja listan kan göras lång. Vilken trygghet för oss närstående. Tack till alla.

Monica Gustafson