(rubrik saknas)

Svar på insändaren”Stocksunds infart – den nya svinstian? den 14 januari 2014.

Jenny skriver om den nya återvinningsstationen vid Lidl. Vi förstår synpunkterna för visst vill vi ha det rent omkring oss!

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinning av förpackningar och tidningar. Kommunen ansvarar för att anvisa plats och ge bygglov. Tillsammans letar vi platser nära platser där folk bor, som det är lätt att ta sig till och från, helst gående. Alla ska enligt lagen lämna förpackningar och tidningar till återvinning, även de i Djursholm.

Just nu handläggs två bygglovs­ansökningar: en i Djursholm och en vid Danderydsvallen. Även med fler stationer finns risk för nedskräpning. Det är viktigt att de som använder stationen visar varandra hänsyn och bara lämnar just förpackningar och tidningar, annat till Hagbytippen.

Stationen vid Lidl öppnades i oktober och är fortfarande under ”intrimning”. FTI har konstaterat att behållare för pappersförpackningar varit överfulla tre gånger under senaste månaden, den för plastförpackningar en gång. Tillsammans kommer kommunen och FTI att se om det är möjligt att sätta dit fler behållare. I så fall söks bygglov för utökning. Om problem med skräp eller fulla behållare uppstår kontakta FTI, 0200-880311 eller www.ftiab.se

Kent Carlsson, VD Förpacknings- och Tidnings­insamlingen (FTIAB)

Carina Erlandsson(M)

ordförande i tekniska nämnden, Danderyd