(rubrik saknas)

Hamnen och borgen, kåkarna, småstadstorgen

Vad är det emot Norrbergsskolan mitt i byn?

Skön är kulturen, inramad av naturen,

inspirerad av vattenspegelns blänk mot skyn