ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Hur många personal kan kommunen spara in inom äldrevården i västerort? På bekostnad av personalens arbetsro och de boendes trygghet?

Först en eloge till vårdpersonalen på Koppargården. De utför ett förtjänstfullt arbete under ansvar och medkännande, som kräver både fysisk och psykisk styrka.

Sedan har följande hänt. På avdelningar där det tidigare varit tre personal per arbetspass arbetar nu endast två personer. Ändringar i arbetsschema görs, vilket innebär att personal förflyttas till andra avdelningar i huset. De boende tilldelas nya kontaktpersoner, vilket skapar otrygghet.

Förutom vård och social tid för de boende ingår städning i arbetsuppgifterna. Det förefaller orimligt att genomföra indragningar av personal, när arbetsbördan redan är tung för de berörda.

Personalen gör ändå allt vad de kan för att de boende skall känna trygghet och trivsel. Men hur ska de orka?

Orolig anhörig

ANNONS