ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ”Inte lätt att behaga er fotgängare” den 11 mars:

Annette, cyklist men också fotgängare, vill behaga fotgängarna och uppmanar dem att gå till höger på gemensamma gång- och cykelvägar. Men det är fel! Det är cyklarna som ska framföras på höger sida. ”Gående bör begagna vägens vänstra sida i färdriktningen”, står det i vägtrafikförordningen – ett för de flesta okänt dokument. Man ska aldrig gå med ryggen mot trafiken. För den som cyklar är det tryggare om folk som går framför en är på vänster sida, så man slipper stryka tätt intill dem. Fotgängare som vill slippa bli överrumplad av bakifrån kommande cyklister, och vill behaga sina hjulburna medtrafikanter, håller till höger!

Mats Leander, fotgängare men också cyklist

ANNONS