(rubrik saknas)

Lyktstolparnas höjd i Vaxholm bör justeras. De sitter för högt och sprider ett ödsligt flackt och trist ljus som försämrar sikten och inte passar in i en småskalig miljö. De nya lyktstolparna på Strandgatan är eleganta, dock också för höga.

En annan sak är att när den fina stenläggningen repareras ersätts den brutalt med fula asfaltsplättar.

För övrigt borde Söderhamnen som helhet beläggas med boardwalk, som till exempel i Sandhamn.

Kontentan är: Varför – i motsats till många andra småstäder i Sverige och annorstädes i världen – negligeras det estetiska värdet så flagrant i Vaxholm?

Suzanne