(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”För många farthinder får oss att köra i kapp den 24 december:

Jag håller med. Det byggs rondeller överallt. I vissa fall kan det vara befogat, men i de flesta fall stör det mest trafikrytmen mest. Dessutom verkar Täby ha mani på att bygga avsmalningar med färgade, slipsmönstrade skyltar. I mörker blir man bländad av dem. Farligt!

Under vintertid när det är mycket snö är det dessutom lätt att man kommer upp med ett hjulpar på kantstenen. Då kan det hända mycket allvarliga olyckor .

Trafik ska flyta i jämn fart, inte vara utsatt för ryckigheter.

Åke