(rubrik saknas)

Människovärdet måste hela tiden försvaras. Söndagen den 22 december samlades i Kärrtorp cirka 16 000 personer för att demonstrera mot rasism.

Det är bra att det finns en stark opinion för att försvara alla människors värde oavsett ursprung. I dag finns det ett parti i Sveriges riksdag som bygger sin politik på att ställa människor mot varandra.

Kvällstidningen Expressen har under den senaste tiden avslöjat hur en del av Sverigedemokraternas företrädare formulerar sig på internet när de skriver under anonym signatur.

Rasismen flödar på olika sajter och det är uppenbart att Sverige hela tiden måste föra ett samtal om demokrati, människosyn, värdegrund och tolerans. Vi måste genom ord och inte våld framföra våra ståndpunkter.

I Sundbyberg har Sverigedemokraterna i dag två mandat i kommunfullmäktige men jag tror tyvärr det att finns en risk för att de blir mycket större i nästa val.

Vår stad är i dag djupt segregerad, har stora brister i välfärden, ett betydande utanförskap med arbetslöshet och andra sociala problem.

Alla dessa saker brukar bidra till ett missnöje med det etablerade samhället som kan leda till att människor röstar på ett populistiskt parti som Sverigedemokraterna.

Alla dessa väljare behöver dock inte vara rasister utan en del ser sitt ställningstagande som en protest mot etablissemanget.

Samtidigt finns det rasistiska tendenser runt omkring oss som vi hela tiden ska bemöta med bra argument i en demokratisk anda.

Förutom att prata om tolerans och människovärdet måste välfärds-, social- och arbetsmarknadspolitiken vara stark för att vi på riktigt ska kunna skapa ett rikt och inkluderande samhälle.

Johan Storåkers Oppositionsråd (FP) Sundbybergs stad