(rubrik saknas)

Vi på Lyckebygården skulle vilja tacka Christin, Dennis, Belinda, Victor, Simon och Love. Ni gjorde ett toppenjobb den 15–16 november då ni anordnade ”Lyckeby Festival” med livemusik och LAN för andra ungdomar. Era föreningar visade ett bra engagemang och er planering gav ett gott resultat.

Vi på Lyckebygården