ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Vi stockholmare har flera gånger under historiens gång ställts inför utmaningen att förena en kraftigt växande stad där fler ska bo, arbeta och leva med att bevara de värden som gör Stockholm så attraktivt.

Efterkrigstidens rivningsvåg i City är ett exempel på en totalt misslyckad avvägning. När staden nu återigen växer kraftigt ska vi inte upprepa samma gamla misstag. Utvecklingen ska ske i samklang, inte i motsats till Stockholms skönhet.

På Nybrogatan finns ett stenhus i nyrenässansstil från 1873 ritat av arkitekt Julius Forsell som ägaren vill riva. I husets aska ska ett stort kontorskomplex resa sig. Det blir för dyrt att rädda huset heter det.

Jag är glad över att Folkpartiet i stadsbyggnadsnämnden inte röstade för att huset ska rivas. Riddaren 18 och många andra gamla stenhus har ett stort arkitekturhistoriskt värde.

Daniele Fava (FP), Östermalm

ANNONS