ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Läser i Mitt i Lidingö Tidning den 11 februari att äldreomsorgen budgeterat för fler äldreboenden än det finns behov av. Nu ska delar av Siggebogården bland annat stänga en avdelning för att spara.

Det var inte länge sedan Siggebogården byggdes om för ett flertal miljoner för att passa de äldre dementas behov.

Kan inte låta bli att sätta detta i relation till att antalet avslag avseende ansökningar om platser på äldreboende ökat avsevärt de senaste åren.

Har även läst flera artiklar om att många äldre på Lidingö fått avslag trots stora och omfattande omvårdnadsbehov. Kanske antalet platser är rätt beräknade utifrån tidigare behovsbedömningar i alla fall.

Numera verkar det som biståndsenheten hellre ger avslag än bifall. Klart är att myndighetens sätt att tolka lagen är det som påverkar behovet av antalet platser.

Tidigare anställd i Lidingö stad

ANNONS