(rubrik saknas)

Roslagsbanan är blodomloppet i de nordöstra delarna av Stockholmsregionen. Den gör vardagen möjlig för alla som arbetspendlar, åker till och från skolan eller fritidsaktiviteten. Om Stockholmsregionen ska kunna fortsätta utvecklas och växa krävs att kollektivtrafiken möter upp och kan hantera de utmaningar som möter oss. Roslagsbanan har en central roll i detta uppdrag och kommer att ha det en lång tid framöver.

Därför vill vi satsa på att utveckla Roslagsbanan med modernare vagnar, ökad tillgänglighet, bättre säkerhet och minskat buller. Satsningen innebär också att vi möjliggör tiominuterstrafik i framtiden. Tyvärr delas inte den uppfattningen av alla partier.

Socialdemokraterna har aktivt motarbetat, försökt stoppa och försena upprustningen. Står de fast vid den linjen? Ska de riva upp och avbryta upprustningen om de får chansen?

Moderaternas besked är att vi lovar rusta upp Roslags­banan. Därför gör vi nu en rustad Roslagsbanan till en valfråga i höstens val. Vi tänker inte låta banan förfalla med ökad trängsel, störningar och glesare trafik som följd.

Rusta upp eller rusta ned? I höstens val avgör du i Vallentuna Roslagsbanans framtid.

Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd och Örjan Lid (M), kommunstyrelsens ordförande Vallentuna