(rubrik saknas)

Svar på insändare ”Barn måste få bättre matvanor från början” den 19 november:

Bästa Kostassistenten, tack för en utmärkt insändare som med önskvärd tydlighet belyser ett synnerligen viktigt välfärdsproblem. Alltså har vi råd att satsa på barnen? Om det har rått okunskap har ni nu hjälpt oss nå ett mer upplyst tillstånd. Bättre mat till alla, men barnen först!

Rektor Särgymnasium