(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Inför gräns för äldre bilförare” den 24 februari:

Signaturen Katten tycker att man bör ha körbud efter en viss ålder. Statistiken från Trafiksäkerhetsverket visar om olika åldersgrupper:

18–19 år: Löper 5–6 gånger större risk att råka ut för en trafikolycka.

45–54 år: Har bäst reaktionstid och är inblandade i minst antal olyckor.

65–74 år: Är erfarna och anpassar körningen efter sina begränsningar (de undviker till exempel mörker och tät trafik).

75+ år: Löper 5–6 gånger större risk att råka ut för en trafikolycka.

Se ovan, Katten, och fundera om ditt förslag var så genomtänkt.

Det är inte mitt förslag, men om man ser på statistiken bör det i så fall bara vara tillåtet att köra bil mellan 30 och 74 år.

Vovven