(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Bakvänd argumentation” den 17 februari:

Sverige behöver ett aktivt och fungerande näringsliv. Tvärtom vad Torben Broräcke verkar tro är regionalflyget här en viktig pusselbit.

Flyget är det alternativ som används när restiden är lång, eller det inte finns andra alternativ såsom exempelvis tåg eller båt.

Arlanda är fullt, dess kapacitet klarar inte mer flyg. Skavsta är inget alternativ till Bromma, avståndet gör att tidsvinsten för flyget begränsas. Bromma flygplats handlar inte enbart om att stockholmare ska ha en möjlighet att resa ut. Bromma handlar lika mycket om att det ska vara möjligt att resa till Stockholm. För många företag runt om i landet är det avgörande att kunna ta sig till Stockholm på ett enkelt och smidigt sätt. Ska det finnas ett levande näringsliv i hela Sverige måste förbindelserna med huvudstaden vara smidiga.

Flyget är viktigt för svensk arbetsmarknad, infrastruktur, företagande, rekreation, hälso- och sjukvård och katastrofinsatser. Villkoren för de regionala flygplatserna behöver förbättras. Vi måste kunna garantera att hela Sverige har tillgång till flyg.

Margareta Cederfelt (M)

riksdagsledamot, Stockholm