(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Flyget viktig pusselbit” den 3 mars:

Sverige behöver absolut ett aktivt och fungerande näringsliv. Detta skapas främst genom goda exportmöjligheter, bibehållen stark inhemsk köpkraft hos konsumenter, fostrandet av innovativa företagsledare (och politiker) och sist, men inte minst, en god utbildningsnivå hos befolkningen i stort. Huruvida Bromma flygplats bidrar till ovanstående torde vara av högst marginell betydelse.

Thomas Broberg, Bromma