ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ”Hur mycket kostar alla onödiga asfalteringar” den 14 april:

Signaturen Cap ställde flera frågor om asfaltering som genomförs i kommunens namn.

Cap antyder bland annat att arbeten som genomförs är onödiga. Det är ett påstående som jag tar avstånd ifrån.

Sollentuna kommun har en plan för hur vi underhåller och utvecklar kommunens gator. Vi inventerar varje år en femtedel av vägnätet och avsätter årligen 14–15 miljoner kronor för att bevara en god kvalitet på vårt vägnät.

Asfalten måste bytas ut dels för att trafiken ökar med tung trafik men även för att asfalten torkar ut. Att med blotta ögat se asfaltens kvalitet är inte alltid lätt. I genomsnitt är det 25–30 år mellan asfalteringar.

Det ska vara tryggt för såväl bilister, cyklister och fotgängare att ta sig fram i Sollentuna. Vid korsningen vid Linnés väg/Sollentunavägen har kommunen påbörjat en breddning av gång- och cykelbanan för att göra korsningen säkrare.

Vid busshållplatsen vid Djupdalsvägen genomförs nu en tillgängliganpassning, något som på sikt ska genomföras på samtliga busshållplatser. Funktionshinder ska inte vara ett hinder för att resa kollektivt.

Sollentuna kommun har en av landets lägsta skatter och en stark soliditet. Vi fortsätter att ta ansvar för Sollentuna, så även för kommunens vägnät.

Moa Rasmusson (FP)

ANNONS

ordförande trafik- och

fastighetsnämnden