(rubrik saknas)

Svar till insändaren ”Våra äldre blir offer för marknadskrafter” den 12 maj.

Utifrån innehållet i rubricerad insändare och egen erfarenhet så kan jag bara konstatera att kommunens bollande med sjuka och äldre är värre än jag tidigare insett. Paradoxens högborg är att Danderyd tävlar om utmärkelse som bästa kommun. Hur de äldre har det i kommunen har inte iakttagits av Dagens samhälle som utlyst tävlingen. Bortglömda och undanskuffade är våra äldre och sjuka.

Anhörig som kämpar för sin make