(rubrik saknas)

Ett varmt tack till de två unga män som hjälpte mig då jag vid avstigning av bussen fastnade mellan den och trottoaren. Jag är rollator-bunden. Vackra rosor till dem. Detta hände den 7 Juni på 1:ans buss 215 vid Kallskärsgatan.

Brita