(rubrik saknas)

Vi vill bara uppmärksamma de underbara fritidspedagogerna Jocke, Patrik, Mohammed, Lennart, Marcus och Bengt på Storvretsskolan. De är var och en ett stort stöd och förebilder. Deras engagemang och glädje att arbeta med barn gör att man som förälder kan känna sig trygg då barnen är på fritids.

Ni har en betydande plats och får inte glömmas bort. Ni ska veta att ni är värdefulla varje dag.

Anna och Peter