(rubrik saknas)

SVAR på insändaren ”Värmen får bara blåsa bort” den 26 maj.

Tack Curt för ditt klimat- och miljöengagemang och tack för att du genom din insändare visar på förtydliganden som behöver göras.

Kommunens miljöfordon används inom alla kommunens verksamheter för alla de resor i arbetet som alla kommuner måste göra och vi väljer att leasa för att inte sitta med fler bilar än vi behöver. Får vi en mer hållbar landstingspolitik med den kollektivtrafik som vi förtjänar mellan Botkyrkas olika delar kan vi allteftersom minska de enskilda resorna och bättre nyttja kollektivtrafikens möjligheter.

Vi kommer aldrig att lösa hemtjänsten eller skötseln av våra parker utan fordon men med en mer hållbar landstingspolitik kan vi minska de enskilda resorna.

Kommunhusets öppna fönster är en påminnelse om de kommunala hus som byggdes i en tid när miljö- och klimatarbetet inte genomsyrade Botkyrkas politiska beslut. Kommunhuset är en stor arbetsplats och den undermåliga ventilationen är en arbetsplatsfråga minst lika mycket som en energifråga. Inom kort börjar arbetet för ett kommunhus som klarar våra miljöklimatkrav och som skall vara den arbetsplats som dem som arbetar i huset förtjänar.

Dan Gahnström

Kommunalråd (MP)