(rubrik saknas)

På Slagstavägen är halva vägen nyasfalterad. Men varför gör man inget åt resten av vägen med djupa hål?

Vi övningskör där emellanåt och det känns inte bra. Åtgärda genast!

Mamma som övningskör