ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Kungliga Svenska Skogspoststyrelsen, KSSPS, har sedan många år, som en service för skogens mindre innevånare, haft ett antal små röda brevlådor utplacerade på strategiska ställen utefter Tjustviksrundan i Gustavsberg. Brevlådorna har under åren renoverats, servats och, på vissa utsatta ställen, försetts med regnskydd. Brevlådorna har rönt stor uppskattning av såväl adressaterna som av förbipasserande, speciellt då yngre barn. Visst kommunikationsutbyte har ägt rum.

På senare tid har emellertid ett stort antal, såväl lådor som skydd, försvunnit från sina bestämda platser. Man må då ha i åtanke att när adressaten väl lärt sig placeringen av sin låda, innebär en flyttning/eliminering av densamma stora svårigheter av såväl emotionell som fysisk karaktär.

Vi vädjar därför till gärningsmannen, männen, damerna etc. att upphöra med sin negativa och störande verksamhet. Om avsikten är att upprätta en konkurrerande organisation, så är vår förhoppning att de senaste stölderna är tillfyllest för att fylla denna med såväl brevlådor som regnskydd. I tjänsten Cupido, förste skogspostdistributör.

Polymerson